Ja, jeg kan hjelpe til

 

E-mail

NEWS

Påmeldingsskjema

Påmeldingsskjema
(PDF)

Invitasjon

Invitasjon
(PDF)

Midlertidig
program (PDF)

Om IAML

Om IASA

Oslo

Felles IAML og IASA kongress i OSLO
8. - 13. august 2004
- "Musikk og multimedia"

Norsk musikkbibliotekforening (Norwegian IAML Branch) http://www.nmbf.musikk.no har gleden av å invitere til felleskongress for IAML og IASA. Sist det ble holdt felleskonferanse for disse to organisasjonene var i Perugia, Italia i1996.

 

KONGRESS-INFORMASJON

Kongresslokaler vil være Helga Engs Hus og Georg Sverdrups Hus på Universitetet i Oslo, Blindern.

 

Adresse

IAML-IASA 2004
Nasjonalbiblioteket, avd. Oslo
Norsk musikksamling
Postboks 2674 Solli
0203 Oslo

Tlf. 23 27 60 55 - Fax 23 27 60 49
Kontaktperson: Inger Johanne Christiansen - e-mail: i.j.christiansen@nb.no

Organisasjonskomité

Organisasjonskomiteen består av medlemmer fra både IAML og IASA.

Jacqueline von Arb, Norsk Lydinstitutt
Frode Bakken, Norsk bibliotekforening
Inger Johanne Christiansen, Norsk musikkbibliotekforening
Tone Elofsson, Norges musikkhøgskole
Tedd Urnes, NRK
Kari Jacobsen, NRK
Arne Nordheim, komponist, æresmedlem
Jon G. Olsen, Norsk musikkråd
Anne-Sofie Rabe Bøe, Bærum bibliotek
Magne Seland, Nasjonalbiblioteket
Hans-Hinrich Thedens, Universitetet i Oslo

.

IAML
http://www.cilea.it/music/iaml/iamlhome.htm

IAML  feiret sitt 50-års jubileum under kongressen i Perigueux i Frankrike i 2001. Foreningen har i dag ca 2000 medlemmer i 45 land over hele verden. Medlemmene er bibliotek (Universitetsbibliotek, Høgskolebibliotek, forskningsinstitusjoner, og folkebibliotek), arkiv og andre institusjoner som inneholder samlinger med noter, bøker og tidsskrifter om musikk, og alle typer lydsamlinger. Norsk musikkbibliotekforening (Norwegian IAML Branch) har i dag 80 medlemmer.

Organisasjonen arbeider med både musikkfaglige og musikkbibliotekfaglige emner. Konferansene legger vekt på forhold av sentral interesse for musikologisk forskning og arkivering slik som katalogisering, rettighetsspørsmål, konserveringsforhold, samlingsoppbygging og –utvikling, presentasjon  og tilgjengelighet, internettbaserte løsninger og prosjekter, utvikling av spesialsamlinger og andre høyst relevante emner for hele den internasjonale musikkforskning og musikkfaglige utvikling på alle nivåer. Bibliotekenes plass som kunnskapsbærer og –forvalter går som en rød tråd gjennom hele konferansen.

Medlemskap er åpent for alle og består vesentlig av musikksamlinger, musikk- og lydbibliotek, arkiver, dokumentasjonssentre, musikologer, musikkforleggere og musikkforhandlere.

IAML er medlem av IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions)  og ICA (International Council on Archives). 

.

IASA
http://www.iasa-web.org/

Den internasjonale foreningen for lydarkiv, IASA (International Association of Sound and Audiovisual Archives) er en uavhengig organisasjon tilknyttet UNESCO. Den ble etablert i 1969 i Amsterdam for å styrke det internasjonale samarbeide mellom arkiver som bevarer lydopptak og audiovisuelle dokumenter. Foreningen tar aktivt del i alle områder tilknyttet profesjonelt arbeide med lydarkiver og deres ansatte, så som innsamling, dokumentasjon, rettighetsspørsmål, formidling og oppbevaring, samt alle tekniske spørsmål ved opptak og avspilling av lydmateriale. 

Medlemskap i foreningen er åpent for alle arkiv og andre institusjoner som bevarer lyd- og audiovisuelle opptak, og for organisasjoner og enkeltpersoner som er interessert i IASAs målsetting. Foreningen har medlemmer som representerer arkiv med samlinger innenfor musikk, historie, litteratur, drama, folkloristikk, radio- og fjernsynsarkiver og samlinger med historiske opptak og naturhistoriske opptak, lingvistikk og dialektstudier. 

IASA holder årlige konferanser som inkluderer generalforsamling med rapporter fra foreningen og de enkelte medlemsorganisasjonene, arbeidsgrupper og faglige foredrag av allmenn interesse.

Foreningen har over 350 medlemmer, personer og institusjoner i over 46 land.

Medlemmene i de nordiske landene har et eget nettverk; IASA Nordic Branch - http://www.nrk.no/iasa.

 


VI TRENGER HJELP

For å avvikle en så omfattende kongress, er det behov for mange som kan hjelpe til, ikke minst under selve konferansen. Har du lyst til å bli med som frivillig i forkant av eller under konferansen, ta kontakt med vår mannskapsansvarlige Kari Jacobsen. Alle bidrag er hjertelig velkomne.

 

Webmaster: Jon G. Olsen
jon.olsen@musikk.no

Webeditors: Heidi Lorentzen & Marianne Olsen